2015 CRUFU RUN

北臺灣站220km夸父追日接力賽

志工招募報名

Volunteer-3

 

 

報名表連結如下:

https://docs.google.com/forms/d/1qN0xE6cNVh9RkgY8Whu3t7O2Abk6AxhEeXIhwZ9B26E/viewform?c=0&w=1

 

 

  志工招募簡章連結如下:

        https://drive.google.com/file/d/0B4qi2lZp5vPiUDJPRXViR0djY00/view?pli=1

 


 


 

 

 

創作者介紹

CruFuRun的部落格

CruFuRun 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()